Projekt:

Nakup nove opreme za žično erozijo ter napredne merilne naprave

Namen podpore: projekt financira Evropska unija, in sicer v okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«. Projekt je v NOO uvrščen v komponento C3 K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje – Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest.
Opis projekta: V sklopu projekta bomo povečali zmogljivosti našega podjetja z nakupom nove opreme za žično erozijo ter napredne merilne naprave.

Pričakovani cilji projekta:

Pričakovani cilji projekta:

 • Povečati tehnološke zmogljivosti podjetja z nakupom nove tehnološke opreme, avtomatizacijo proizvodnje v čim večji meri ter omogočiti kontrolo kakovosti izdelkov tako med samo proizvodnjo, kot pred njihovo predajo kupcem. 
 • Povečevati obseg poslovanja in prihodke od prodaje izdelkov in storitev za vsaj 20% do leta 2025. 
 • Zagotavljati visoko stopnjo kvalitete in vpeljati nov sistem za njen nadzor
 • Zagotavljati vsaj sedanje število zaposlenih in izvesti dodatne zaposlitve, v kolikor bodo na razpolago.
 • Povečati dodano vrednost na zaposlenega za 15% v letu 2025, glede na leto 2022.
 • Povečati dobiček v podjetju in ga nameniti za nakup nove tehnologije.
 • Zmanjšati vplive proizvodnje na okolje in se tako približati ogljični nevtralnosti
 • Zmanjšati porabo energije in materiala na proizvedeno količino proizvodov
 • Zagotavljati uporabo recikliranih materialov, izdelke, ki se po uporabi lahko reciklirajo in ponovno uporabo oz. ustrezno reciklažo odpadnih materialov pri proizvodnji v podjetju.

 • Posodobiti, digitalizirati in avtomatizirati proizvodni proces,
 • Povečati proizvodne zmogljivosti podjetja,
 • Povečati konkurenčnost in dodano vrednost na zaposlenega
 • Povečati delež recikliranih materialov v proizvodnji tudi najbolj zahtevnih izdelkov.
 • Zmanjšati porabo električne energije v proizvodnji na proizvedeni izdelek
 • Zmanjšati količino izpustov CO2 v proizvodnji na proizvedeno količino izdelkov.
 • Zmanjšati količino odpadnega materiala, čistil, olj in maziv.
 • Zmanjšati porabo surovin in materialov na proizvedeni kos.
 • Podjetje bo povečalo uporabnost materiala
 • Podjetje bo proizvajalo izdelke, ki se v veliki meri lahko reciklirajo.

 

Vrednost projekta: 186.199,80 eur

Vrednost sofinanciranja EU: 93.099,00 eur

Trajanje projekta: julij 2023 – september 2024

Povezava na enotno spletno mesto Načrta za okrevanje in odpornost je tukaj:
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost

 

Povezava na spletno stran Evropska sredstva je tukaj:
https://evropskasredstva.si/