Projekt:

Nakup nove tehnološke opreme

Namen podpore: projekt financira Evropska unija, in sicer v okviru Instrumenta za okrevanje »NextGenerationEU«. Projekt je v NOO uvrščen v komponento C3 K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje – Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest.

Opis projekta: V sklopu projekta bomo razširili našo proizvodnjo z novo linijo CNC obdelovalnih strojev.

Vrednost projekta: 238.900 eur

Vrednost sofinanciranja EU: 200.000 eur