Projekt:

Nakup nove tehnološke opreme

Namen podpore: projekt financira Evropska unija, in sicer v okviru Instrumenta za okrevanje
»NextGenerationEU«. Projekt je v NOO uvrščen v komponento C3 K2: Dvig produktivnosti,
prijazno poslovno okolje za investitorje – Podpora investicijam za večjo produktivnost,
konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje
delovnih mest.

Opis projekta: V sklopu projekta bomo razširili našo proizvodnjo z novo linijo CNC
obdelovalnih strojev.

Pričakovani cilji projekta:

  • Posodobiti, digitalizirati in avtomatizirati proizvodni proces,
  • Povečati proizvodne zmogljivosti podjetja,
  • Povečati konkurenčnost in dodano vrednost na zaposlenega
  • Povečati delež recikliranih materialov v proizvodnji tudi najbolj zahtevnih izdelkov.
  • Zmanjšati porabo električne energije v proizvodnji na proizvedeni izdelek
  • Zmanjšati količino izpustov CO2 v proizvodnji na proizvedeno količino izdelkov.
  • Zmanjšati količino odpadnega materiala, čistil, olj in maziv.
  • Zmanjšati porabo surovin in materialov na proizvedeni kos.
  • Podjetje bo povečalo uporabnost materiala
  • Podjetje bo proizvajalo izdelke, ki se v veliki meri lahko reciklirajo.

 

Vrednost projekta: 238.900 eur
Vrednost sofinanciranja EU: 200.000 eur
Trajanje projekta: marec 2022 – september 2023
Povezava na enotno spletno mesto Načrta za okrevanje in odpornost je tukaj:
https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost

 

Povezava na spletno stran Evropska sredstva je tukaj:
https://evropskasredstva.si/